Image Alt

Sociaal Fonds

Een fonds voor alle leden

Hoe werkt het?

Het Sociaal Fonds van PV De Brandweer is opgericht om een financiële bijdrage te kunnen doen, wanneer er goed of minder goed nieuws voor een PV-lid is. Van dat geld kan door de aanvrager bijvoorbeeld een bos bloemen of een fruitmand voor het lid gekocht worden. Dit cadeau wordt daarna door de aanvrager, namens het Sociaal Fonds aan hem of haar gegeven. 

Hieronder vallen:

  • Huwelijk.
  • Geboorte.
  • 25 of 40 jaar dienstverband bij de VRR.
  • 25 of 40 jaar Huwelijk/Samenlevingscontract.
  • Zes aaneengesloten weken ziek.
  • Opname in het ziekenhuis. 
  • Overlijden.

Het Sociaal Fonds is te gebruiken voor alle leden die contributie betalen.
De hoogte van de bedragen is vastgesteld door het bestuur.

Aanvragen?
Vul op deze pagina de aanvraag in. Dat kan een reguliere aanvraag of een aanvraag voor een Barend Foks beeldje zijn. De beheerder van het Sociaal Fonds neemt na ontvangst binnen enkele dagen contact met je op.

 

Het Sociaal Fonds is van jullie, voor jullie.

 

Wat is het Barend Foks beeldje?
PV De Brandweer heeft in kleine oplage een unieke bronzen sculptuur laten maken. Elk beeldje heeft een eigen nummer met corresponderend echtheidscertificaat. Dit beeldje noemen we Barend Foks, als hommage aan de beroemde brandweervoertuigen van het merk Ahrens Fox, die jarenlang trouwe dienst bij Brandweer Rotterdam hebben gedaan. Het beeldje wordt altijd eenmalig en feestelijk uitgereikt door een PV-bestuurslid.

De beeldjes zijn op geen enkele manier te verkrijgen, behalve in situaties zoals hieronder worden omschreven. Het Barend Foks beeldje is een blijvend aandenken aan het lidmaatschap van de PV en aan zijn of haar werkzame periode bij de VRR.

Wanneer heeft men recht op een Barend Foks beeldje?
Uitsluitend wanneer definitief de VRR wordt verlaten door vrijwillig (eervol) ontslag of wanneer men met Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) of een andere vervroegde pensioenregeling gaat.

Bovendien moet de ontvanger van het beeldje minimaal de laatste vijftien jaar van zijn of haar dienstverband, onafgebroken lid zijn geweest van personeelsvereniging PV De Brandweer.

Tot wanneer heeft men nog recht op een Barend Foks beeldje?
Wanneer de aanvraag wordt gedaan op een datum,  langer dan 6 maanden na het beëindigen van de actieve dienst zoals hierboven wordt omschreven, heeft het PV-lid helaas geen recht meer op een beeldje. De ontvanger van het beeldje moet bovendien op de datum van de aanvraag lid van de PV zijn.

Wie vraagt het beeldje aan?
Een aanvraag voor een Barend Foks beeldje kan uitsluitend worden gedaan door de leidinggevende van de ontvanger.
PV De Brandweer houdt zelf haar ledenadministratie bij maar is niet op de hoogte van de bij de VRR vertrekkende leden. Het is dus heel belangrijk tijdig, via de leidinggevende een aanvraag te laten doen.
Deze aanvraag kan alleen digitaal worden gedaan bij het menu ‘Sociaal Fonds’ op de website: www.pvdebrandweer.nl

Aanvragen die op een andere wijze gedaan worden, kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.

Slechts onder zwaarwegende omstandigheden is afwijking van bovenstaande regels mogelijk. Het Dagelijks Bestuur van PV De Brandweer kan hierover beslissen.

(zoals overeengekomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2022)

Reguliere aanvraag

Voor alle reguliere aanvragen kan je hieronder de gegevens invoeren. De beheerder van het Sociaal Fonds zal na ontvangst de aanvraag telefonisch of per e-mail met jou afhandelen.


Aanvraag Barend Foks beeldje

Voor de aanvraag van een beeldje kan je hieronder de gegevens invoeren. Een aantal gegevens komen op het officiële certificaat te staan. De beheerder van het Sociaal Fonds zal na ontvangst de aanvraag telefonisch of per e-mail met jou afhandelen.