Image Alt

Sociaal fonds

Het Sociaal fonds is er voor leden bij blijde of droeve gebeurtenissen.

Hoe werkt het?

De leden die contributie betalen zijn er automatisch bij aangesloten. Het Sociaal fonds stelt zich ten doel blijk te geven van belangstelling of medeleven bij blijde of droeve gebeurtenissen bij de leden. Hieronder vallen:

  • Huwelijk.
  • Geboorte.
  • 25 of 40 jaar Brandweerdienst.
  • 25 of 40 jaar Huwelijk/Samenleving.
  • Zes aaneengesloten weken ziek.
  • Opname in het ziekenhuis.
  • Het verlaten van de Brandweer, anders dan door ontslag.
  • Bij overlijden.

De hoogte van de bedragen is vastgesteld door het bestuur.
De beheerder van het Sociaal Fonds wil je graag verder helpen.

Wanneer heb je recht op een Barend Foks beeldje?
Voor het definitief verlaten van de brandweer door met Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) te gaan, heeft de vereniging een uniek bronzen sculptuur met een echtheidscertificaat laten maken. Dit beeldje noemen we BAREND FOKS en is nergens, of voor andere doeleinden, te verkrijgen. Het wordt alleen en eenmalig uitgereikt aan leden die in ieder geval de laatste vijftien jaren van zijn of haar dienstverband, lid waren van de personeelsvereniging. Aanvraag voor een Barend  Foks beeldje moeten worden gedaan door de leidinggevende.

Reguliere aanvraag

Voor alle reguliere aanvragen kan je hieronder de gegevens achterlaten. Wij zullen de verdere aanvraag telefonisch of per e-mail met jou afhandelen.

Aanvraag Barend Foks beeldje

Je kunt hieronder de gegevens achterlaten. Wij zullen de verdere aanvraag van de Barend Foks telefonisch of per e-mail afhandelen.