Image Alt

Barend Fox

Het shanty koor van de Rotterdamse brandweer.

Wat is het Shanty?

Vroeger moesten de bemanningen op de schepen tijdens de aloude zeilvaart  keihard werken. Het werk was zwaar en vaak eentonig. Om dit zolang mogelijk vol te kunnen houden en om het gelijktijdig het werken met elkaar te bevorderen, had men ervaren dat met het produceren van geluid en neuriën dit werken veel beter ging. Bijvoorbeeld het gezamenlijk hijsen van de zeilen of het binnenhalen van de trossen. Later is men teksten gaan maken op deze klanken en zo ontstonden een soort werkliederen welke men shanties noemde.

Hoe komen we nu bij Barend Fox ? De roeiploeg van de Rotterdamse brandweer had de gewoonte om tijdens en na hun roeiactiviteiten altijd spontaan met elkaar te zingen. Naar verluid klonk dat in die tijd al heel aardig. Spoedig werd het idee geboren om met elkaar een koortje te vormen. En zo gebeurde het dat in 1998, in het Rotterdamse, een tweede shantykoor het levenslicht zag.

Een bestuur werd gevormd, dirigenten en instrumentalisten kwamen en gingen soms ook weer. Een repertoire moest worden bepaald en natuurlijk een passende naam. Die naam werd ontleend aan de legendarische brandspuit – werkzaam tussen 1928 en 1974 – genaamd, Ahrens Fox. De brandweerzangers pasten die naam iets aan en zo ontstond Barend Fox. Gedurende haar bestaan heeft dit brandweerkoor zich een aparte status verworven in dit genre.

Verder…

Langzaam maar zeker is het koor uitgegroeid tot een hechte eenheid. De ‘klanten’ die ons vragen om op te treden doen dit niet alleen omdat het zingen zo goed klinkt, maar ook omdat Barend Fox zoveel plezier en enthousiasme uitstraalt. De interactie met het publiek is zeer sterk en weinigen kunnen tijdens het optreden van ons koor, op hun stoel blijven zitten. Barend Fox is het enige koor dat contractueel is ingehuurd door o.a. M.P.I. Bij het vertrek van elk Rotterdam bezoekend cruiseschip, staat Barend Fox op de kade van de Holland Amerika Lijn om de passagiers een spetterend optreden aan te bieden. Voor 2005 betekende dit zo’n twintig keer. Ruim van te voren is er al een plezierig contact met de gasten in de vertrekhal. Vooral de outfit en met name de klompen doen menig passagier verbaasd staan. Veelvuldig verzoekt men om met een Barend Fox lid op de foto te mogen. Steeds vaker komen vanuit het buitenland (Amerika, Canada, Engeland) bedankjes binnen bij het bestuur. Men stuurt ons foto’s genomen vanaf het schip en verzoeken om onze CD en DVD bereiken ons veelvuldig.

Wat doen wij nog meer?

Natuurlijk doet dit brandweerkoor veel meer. Denkt u eens aan het belangeloos meewerken aan de Stichting Palliter (ten behoeve van terminale patiëntjes), aan de vele optredens in verzorgingstehuizen. Aan de diverse festivals , aan Dordrecht in Stoom enz. Uiteraard worden ook collegae m.b.t. hun F.L.O. niet overgeslagen. Bij hun afscheid wordt er voor hen gezongen en ontvangen zij het bronzen beeldje “de Barend Fox” van de PV. Voorts heeft een deel van het bestuur ook zitting in het bestuur van de Stichting Shantyfestival Rotterdam, waar i.s.m. het Shantykoor Rotterdam al enige jaren , in het eerste weekend van september, een fantastisch internationaal Shantyfestival wordt neergezet. Dat de leden niet alleen prettig kunnen zingen, zien we ook aan het enorme aantal vrijwilligers – overigens uit beide koren – die ieder jaar weer bereid zijn om de organisatie van dit inmiddels beroemde festival bij te staan.
Dit jaar was er een nieuw hoogtepunt in haar bestaan. Een week lang is het koor te gast geweest op twee oude zeilschepen in Duitsland. Vanuit Kiel/Holtenau werd – ook bij storm en regen – echt en avontuurlijk gevaren op de Oostzee. Uiteraard stonden ook in deze week zeer veel optredens in diverse plaatsen, op de agenda. En allen met zeer veel succes.

Wist u trouwens dat Barend Fox heeft opgetreden op de première van de musical “de Jantjes” in de hal van het nieuwe Luxor theater in Rotterdam? Zo ziet u dat er een grote diversiteit aan optredens voor dit koor zijn. De wekelijkse oefen avonden in de brandweerkazerne aan de Frobenstraat worden goed bezocht. Inmiddels hebben we onze 4e CD uitgebracht en een DVD gemaakt met 4 andere shantykoren samen. Op de 4e CD staan uitsluitend liedjes uit en over Rotterdam. Dit koor staat keihard op de muzikale kaart en derhalve neemt Barend Fox in de shanty wereld een prominente plaats in. Het is voorts een uitstekende reclame voor de Rotterdamse brandweer en haar personeelsvereniging.